«موعظه»

از مرحوم حاج آقا مجتهدی نقل شد که میفرمودند: آقای آخوند از آقای نخودکی خواست که او را موعظه کند.
آقای نخودکی گفت: مـــرنــج و مــرنجـــان
آقای آخوند گفت مرنجان را فهمیدم یعنی کسی را اذیت نکنم
ولی مرنج یعنی چی؟ چطور میتوانم ناراحت نشوم؟
مثلا وقتی بفهمم کسی مرا غیبت کرده یا فحش داده چطور میتوانم نرنجم؟
آقای نخودکی گفت: علاج آن است که خودت را کسی ندانی
اگر خودت را کسی ندانستی دیگر نمی رنجی

همچنین عارف کامل مرحوم آقای حاج اسماعیل دولابی نیز فرمود
خلاصه و لبّ اخلاق در دو کلمه است : مرنج و مرنجان...

/ 1 نظر / 16 بازدید
احمدخانی

سلام این یعنی کمال دوست بداری برای خدا و دشمن بداری براری خدا موفق باشید