آجرک الله یا صاحب الزمان(عج الله تعلی فرج الشریف)

 باز این چه شورش است که در خلق عالم است

        باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

                    باز این چه رستخیز عظیم است کزمین

                               بی نفخ صور خاسته تا عرش عظیم است

 

/ 0 نظر / 7 بازدید