ادا در میاوریم !!!

دل بیقرار نیست

"ادا در می آوریم"

چشم انتظار نیست
"ادا در می آوریم"


بر لب دعای ندبه...
و دل غرق شهوت است
این انتظار نیست
"ادا در می آوریم"

آقا محب واقعی ات در میان ما
یک از هزار نیست
"ادا در می آوریم"
/ 0 نظر / 35 بازدید