اربعین

اربعین آمد و اشکم، ز بصر می آید & گوئیا زینب محزون، ز سفر می آید.
باز در کرببلا، شیون و شینی برپاست & کز اسیران ره شام، خبر می آید.
رود، رودی، شنوم از طرف شـام، مـگـر & ام لیلا به سر، نعش پسر می آید؟
کاش می داد کسی، بر علی اکبر، پیغام & کای جوان، مادر پیرت ز سفر می آید.
و علی اصغر بی شیر بداند کـه رباب & با دل و سینه پـر خون جگر، می آید.
ای صبا ! گوی به عباس، که از جا برخیز & ام کلثـوم تو، خم گشته کمر، می آید.
« صامتا »! از چه نگفتی بـه سر قبر حسین & عابدین، خون جگر و دیده تر، می آید؟

/ 1 نظر / 28 بازدید